คาวตอง

ชื่อสมุนไพร : คาวตอง ชื่อเรียกอื่นๆ : คาวทอง, ผักก้านตอง(แม่ฮ่องสอน), ผักเข้าตอง, ผักคาวตอง, ผักคาวปลา(ภาคเหนือ) และพลูคาว(ภาคกลาง) และ chinese lizard tail ชื่อวิทยาศาสตร์ : Houttuynia cordata Thunb. อ่านเพิ่มเติม →

คาวทอง

ชื่อสุมนไพร : คาวทอง ชื่อเรียกอื่นๆ : คาวตอง (ลำปาง อุดร),คาวทอง (มุกดาหาร อุตรดิตถ์),ผักก้านตอง (แม่ฮ่องสอน), ผักเข้าตอง,ผักคาวตอง,ผักคาวปลา (ภาคเหนือ) และ พลูคาว (ภาคกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Houttuy อ่านเพิ่มเติม →