เขยตาย

ชื่อสมุนไพร : เขยตาย ชื่อเรียกอื่นๆ : ส้มชื่น, ศรีชมชื่น, น้ำข้าวต้น, พิษนาคราช, พุทธรักษา (สุโขทัย), ประยงค์ใหญ่ (กรุงเทพฯ), กระรอกน้ำ, กระรอกน้ำข้าว (ชลบุรี), มันหมู (ประจวบคีรีขันธ์), เขนทะ, ส้มชื อ่านเพิ่มเติม →