เทียนแดง

ชื่อสมุนไพร : เทียนแดง ชื่อเรียกอื่นๆ : ถิงลี่จื่อ และ ตู๋สิงช่าย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lepidium sativum Linn., Lepidium apetalum Willd. ชื่อสามัญ : Garden Cress และ Garden Cress Seed วงศ์ : CRUCIFERAE เ อ่านเพิ่มเติม →