หอมไกลดง

ชื่อสมุนไพร : หอมไกลดง ชื่อเรียกอื่นๆ : ค้างคาว (เชียงใหม่), กระโปกลิง (สระบุรี), กระโปกหมาแดง, หมังขะอุย, ฮางแกน (สุโขทัย), ตาเสือ (ชัยภูมิ), มะแฟน (ภาคกลาง), หางแก่น และ กระโปกหมา (ภาคเหนือ) ชื่อวิ อ่านเพิ่มเติม →

ตาเสือ

ชื่อสมุนไพร : ตาเสือ ชื่อเรียกอื่นๆ : เลาหาง (เชียงใหม่), ขมิ้นดง (ลำปาง), เซ่ (แม่ฮ่องสอน), เย็นดง (กำแพงเพชร), ตาปู่ (ปราจีนบุรี), มะยมหางก่าน (บุรีรัมย์), ตุ้มดง (กระบี่), มะหังก่าน, มะฮังก่าน, มะ อ่านเพิ่มเติม →

ยอ

ชื่อสมุนไพร : ยอ ชื่อเรียกอื่นๆ : ตาเสือ, มะตาเสือ (ภาคเหนือ), แย่ใหญ่ (แม่ฮ่องสอน) และ ยอบ้าน (ภาคกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Morinda citrifolia  L. ชื่อสามัญ : Great Morinda, Tahitian Noni, Indian Mulb อ่านเพิ่มเติม →