กล้วย

ชื่อสมุนไพร : กล้วย ชื่อเรียกอื่นๆ : กล้วยไข่, กล้วยใต้, กล้วยนาก, กล้วยน้าว้า, กล้วยมณีอ่อง, กล้วยเล็บมือ, กล้วยส้ม, กล้วยหอม และ กล้วยหอม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Musa sapientum Linn. ชื่อสามัญ : Banana แ อ่านเพิ่มเติม →