กล้วยน้ำว้า

ชื่อสุมนไพร : กล้วยน้ำว้า ชื่อเรียกอื่นๆ : กล้วยมะลิอ่อง (จันทบุรี), กล้วยใต้ (เชียงใหม่ เชียงราย), กล้วยอ่อง (ชัยภูมิ) และ กล้วยตานีอ่อง (อุบลราชธานี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Musa ABB cv. Kluai ‘Nam อ่านเพิ่มเติม →