อบเชยต้น

advertisements ชื่อสมุนไพร : อบเชยต้น ชื่อเรียกอื่นๆ : บอกคอก (ลำปาง), พญาปราบ (นครราชสีมา), กระดังงา (กาญจนบุรี), สะวง (ปราจีนบุรี), ฝักดาบ (พิษณุโลก), กระแจะโมง, กะเชียด, กะทังนั้น (ยะลา), มหาปราบต อ่านเพิ่มเติม →

กระดังงาไทย

ชื่อสมุนไพร : กระดังงาไทย ชื่อเรียกอื่นๆ : กระดังงา, กระดังงาใบใหญ่ , กระดังงาใหญ่, สะบันงา และ สะบันงาต้น ชื่อวิทยาศาสตร์ :. Cananga odorata  Hook.f. & Thomson var. odorata ชื่อสามัญ : Ylang-yla อ่านเพิ่มเติม →